top of page

Yksityiset ammatilliset koulutuksen järjestäjät Suomen parhaimmistoa

Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry:n toteuttaman opetushallinnon ja Tilastokeskuksen tilastoihin perustuvan ammatillisen koulutuksen selvityksen mukaan yksityiset ammatilliset koulutuksen järjestäjät ovat Suomen parhaimmistoa. Erityisesti opiskelijat ja työelämä antavat hyvät palautteet yksityisille toimijoille.


Opiskelija- ja työelämäpalautteet

Opiskelija- ja työelämän palautteiden perusteella Suomen parhaimmat ammatillisen koulutuksen järjestäjät löytyvät yksityisistä oppilaitoksista, peräti 22 yksityistä ammatillista oppilaitosta muodostaa valtakunnan kärjen. Erinomaisesti toimivia koulutuksen järjestäjiä löytyy ympäri Suomen.


Rahoitus ja ammatillisen koulutuksen järjestäminen

Kun koulutuksen järjestäjien toimintaa tarkastellaan toteutuneiden opiskelijavuosien, opiskelija- ja työelämäpalautteiden rahoituksen valossa, on nähtävissä se, että usein yksityiset koulutuksen järjestäjät saavuttavat paremmat tulokset pienimmillä annetuilla taloudellisilla panostuksilla.


Oppivelvollisten määrä

Oppivelvollisten suurimpien kouluttajien listalla on runsaasti yksityisiä koulutuksen järjestäjiä. Pohjois-Pohjanmaalla on suhteellisesti (61 %) eniten oppivelvollisia kaikista opiskelijoista. Vähiten oppivelvollisia on Uudellamaalla (39,6 %) kaikista alueen ammatillisista opiskelijoista. Toisaalta Helsingin seudulla isot yksityiset koulutuksen järjestäjät vastaavat suurimmasta osasta oppivelvollisten kouluttamisesta. Ainoastaan Uudenmaan oppivelvollisten määrä kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana.


Maakunnalliset erot

Koulutuksen järjestämisessä on alueellisia eroja. Parhaat opiskelijapalautteet keräsivät Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Kun otetaan huomioon myös työelämäpalautteet niin Keski-Suomen rinnalle nousee Pohjois-Karjala.


Raportin tiedot

Raportin tiedot pohjautuvat opetushallinnon ja Tilastokeskuksen tilastoihin. Selvityksen tiedonkeruun on suunnitellut Tapani Piirala ja datan on koonnut Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. Tilastollisen analyysin on toteuttanut Pekka Vasari Lapin yliopistosta. Selvityksen ohjauksesta ja raportoinnista ovat vastanneet Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry. Raportti on ladattavissa EOL:n nettisivuilta www.eolry.fi


Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry:n hallitus


Lisätietoja Antti Loukola, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 377 8734

Tapani Piirala, rehtori, Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, puh. 050 557 882


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page