top of page

EOL ry

Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry on elinkeinoelämän ja yksityisten ammatillisten oppilaitosten yhteistyöelin sekä etujärjestö.

Yhdistyksen tehtävänä on tukea ja edistää yksityisten ammatillisten ja elinkeinoelämän oppilaitosten pyrkimyksiä koulutustoimintansa kehittämisessä sekä valvoa ja edistää niiden yleisiä ja yhteisiä etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 

  • pyrkii vaikuttamaan ammatilliseen koulutukseen sekä muihin jäsentensä toimintaan liittyviin kysymyksiin pitämällä yhteyttä asianomaisiin viranomaisiin ja alan työmarkkina- sekä muihin järjestöihin

  • toimii yhteistyössä elinkeinoelämän lähtökohdista ja opetusalan toimijoiden kanssa

  • antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä ja suosituksia jäsenilleen ja opetusviranomaisille

  • järjestää jäsenilleen kokouksia, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia sekä opintomatkoja

  • edistää jäsentensä verkostoitumista ja osaamisen jakamista

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

  • voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta sekä kiinteää omaisuutta.

bottom of page