top of page

Monipuolisella ja strategisella työelämäyhteistyöllä voidaan helpottaa kohtaantohaastetta – selvitys valottaa Elinkeinoelämän oppilaitosten ry:n jäsenistön toimintamalleja

Elinkeinoelämän Oppilaitokset edustavat 39 yksityistä ammatillisen koulutuksen tarjoajaa, jotka toimivat suorassa yhteydessä elinkeinoelämän ja eri toimialajärjestöjen kanssa. Ne ovat työelämälähtöisen koulutuksen tarjoajia ja kehittäjiä.


Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry sai AMI-säätiöltä merkittävän rahoituksen Yhteistyöllä kohtaantohaasteeseen! -hanketta varten. Hanke syntyi tarpeesta selvittää oppilaitos-yritysyhteistyön käytänteitä ja sitä, kuinka yhteistyötä voisi vielä edelleen kehittää ammatillisen osaamisen kohtaantohaasteisiin vastaamiseksi. Hankkeessa Owal Group Oy on toteuttanut selvityksen EOL ry:n jäsenten työelämäyhteistyön käytännöistä.


Selvityksestä havaitaan, että oppilaitosten rooli kohtaantotiedon välittäjänä ja haltijana on keskeinen. Ne ovat vuorovaikutuksessa työnantajien kanssa lukuisilla eri tavoilla monipuolisesti ja systemaattisesti. EOL ry:n jäsenten työelämäyhteistyö on hyvin strategialähtöistä ja työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen on keskeinen osa oppilaitosten strategista organisointia. Lisäksi oppilaitokset panostavat avainasiakkaiden ja -kumppaneiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.


Selvityksen perusteella nykyisiä ammatillisia tutkintoja lyhytkestoisemman ammatillisen osaamisen kehittäminen on keskeistä kohtaantohaasteeseen vastaamiseksi. Ilmiö on samansuuntainen kuin selvityksessä vertailluissa maissa Tanskassa, Itävallassa ja Saksassa.


Selvitys tarjoaa oppilaitoksille välineitä työelämäyhteistyön jäsentämiseen, kehittämiseen ja johtamiseen sekä näkökulmia kaikille työelämälähtöisestä ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille.


Lisätietoja hankkeesta:


Hankkeen kokonaisuudesta: Soile Koriseva, Toiminnanjohtaja, Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry

soile.koriseva@eolry.fi, +358 44 509 7590


Selvityksestä: Olli Oosi, Senior Partner, Owal Group Oy

olli@owalgroup.com, +358 50 530 4737


Tutustu selvitykseen tarkemmin:


Työelämäyhteistyöllä kohtaantohaasteeseen_17.5.2024
.pdf
Lataa PDF • 1.86MB

Comments


bottom of page