top of page

Yksityisten ammatillisten oppilaitosten merkitys

Päivitetty: 25. tammik. 2021

Yksityiset ammatilliset oppilaitokset tarjoavat joustavia osaamispalveluita työvoimatarpeeseen


Koulutus- ja elinkeinopolitiikan keskiössä on käsitellä ja kehittää ratkaisuja osaamisen kehittämiseen ja osaamistason nostamiseen ja tätä kautta vastata yhä tehokkaammin ja paremmin työvoimatarpeeseen. Ammatillisten oppilaitosten keskeinen tehtävä on vastata osaavan työvoiman tarpeeseen ja yksityiset ammatilliset koulutuksenjärjestäjät ovat tämän tehtävän tähtiä!


Yksi merkittävistä koulutuspoliittisista teemoista on jatkuva oppiminen, jonka edistämiseksi hallitus on linjannut päämääriä ja toimenpiteitä. Koska nuoret ikäluokat pienenevät, työmarkkinat ja osaamistarpeet muuttuvat vauhdilla ja jo työssä olevien tai sinne takaisin pyrkivien osaamisen päivittämisen tarpeet korostuvat, koulutuksen tulee voida vastata tarpeeseen joustavasti ja nopeasti. Yksityiset ammatilliset koulutuksenjärjestäjät ovat kehittäneet koulutuksia ja osaamiskokonaisuuksia tarpeeseen ja ovat keskiössä työelämälähtöisen osaamisen tarjoamisessa.


Yksityiset ammatilliset oppilaitokset tuottavat Suomen kasvun kannalta olennaista työelämälähtöistä koulutusta


Jatkuvan oppimisen kehittäminen on yksityisille ammatillisille oppilaitoksille mahdollisuus: ne voivat osoittaa olevansa juuri niitä osaamispalveluiden tuottajia, joita yhteiskuntamme kaipaa. Ministerimme ja OECD ovat linjanneet, että Suomi tarvitsee yhä enemmän työelämälähtöisiä, joustavia, lyhyitäkin osaamiskokonaisuuksia, jotta työvoimatarpeeseen voidaan vastata. Näiden palveluiden tuottajia tulee tukea ja toimintaedellytyksiä vahvistaa entisestään. Toivottavasti järjestelmä muotoutuukin niin, että oppilaitosten arvo palveluiden tuottajana huomioidaan niiden arvoisella tavalla.


Yksityiset ammatilliset oppilaitokset tuottavat Suomen kasvun kannalta olennaista työelämälähtöistä koulutusta ja vastaavat monien alojen koulutustarjonnasta alueittain ja valtakunnallisestikin. Ne tarjoavat muun muassa jatko-, täydennys-, muunto-, ja täsmäkoulutusta työelämän tarpeen mukaan. Niissä on tarjolla niin ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, yritysten kanssa räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia, ostopalveluina yrityksille tarjottavia lyhytkoulutuksia ja valtavasti erilaisia tapoja varmistaa osaavan työvoiman saatavuutta ja yksilöiden työmarkkinoilla pärjäämistä. Aina ei tarvita kokonaista tutkintoa vaan myös ei-tutkintoon johtavaa koulutuksen tarjontaa tulisi tukea ja ymmärtää niiden merkitys koulutuspoliittisessa päätöksenteossa niin yksilöiden osaamisen kehittymisen kannalta, yritysten osaavan työvoiman saatavuuden kuin koko Suomen kansan jatkuvan oppimisen kannalta.


Yritysten omat oppilaitokset ovat osa koulutuksen järjestäjäkenttää


Paljon on puhetta siitä, tarjoaako koulutus juuri sitä osaamista, jota työelämässä tarvitaan. Yritysten omien oppilaitosten osalta ei ole sitä haastetta, tietääkö yritys oppilaitoksen osaamispalveluista ja osaako se hyödyntää niitä. Yritysten omat yksityiset ammatilliset oppilaitokset tuottavat yritykselle juuri sen tarvitsemaa koulutusta ja osaamispalveluita, jota ei esimerkiksi muualta ole saatavilla ja jota juuri nyt tarvitaan - kustannustehokkaasti. Yritysten omat oppilaitokset ovat osa koulutuksen järjestäjäkenttää ja ne ovat yksi merkittävä esimerkki suoraan työvoimatarpeeseen vastaavista opinahjoista. Näitä pitäisi olla nykyistä enemmän! Mutta eikö mitä, poliittisella päätöksenteolla pyritään tällä heikentämään näiden toimintaedellytyksiä: Useat yritysten omat oppilaitokset toimivat tällä hetkellä määräaikaisella järjestämisluvalla, jonka määräaika umpeutuu vuoden 2021 lopussa. Näin on, koska järjestämislupien edellytykseksi on linjattu kokonaiset tutkinnot! Miksi ihmeessä, kun juuri on korostettu joustavan, työelämälähtöisten lyhyiden osaamiskokonaisuuksien merkitystä? Nämä oppilaitokset keskittyvät nimenomaan kovasti peräänkuulutettuun aikuisväestön osaamistason nostamiseen yksilöiden työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämiseen tutkintoa lyhyemmillä täsmäkoulutuksilla.


Yksityiset ammatilliset oppilaitokset, pienet ja suuret, moninaiset ja erikoistuneet, vastaavat valtavan ketterästi ja nopeasti osaajatarpeisiin. Ne ovat osaavan työvoiman saatavuuden kannalta merkittäviä toimijoita. Tuetaan ja kehitetään niitä – vastataan näin osaamistarpeisiin ja Suomen menestymiseen nyt ja jatkossa!

Comments


bottom of page