top of page

EOL ry hallitusojhelmatavoitteet


Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry Viestit hallitusohjelmaan

Ammatillinen koulutus työelämän tarpeisiin vastaajana: vastauksia osaajien saatavuuteen


Ammattiosaajat luovat Suomen kasvun ja saavat yhteiskunnan pyörät pyörimään. Elinkeinoelämän Oppilaitokset edustavat 39 ammatillisen koulutuksen tarjoajaa, jotka toimivat suorassa yhteydessä elinkeinoelämän ja eri toimialajärjestöjen kanssa. Ne ovat aidosti työelämälähtöisen koulutuksen tarjoajia ja kehittäjiä: elinkeinoelämän ja Suomen kasvun tarve määrittelee niiden koulutustarjonnan - ei se, minne on vetovoimaa muttei työllistymismahdollisuuksia. Ne ovat syntyneet yritysten tarpeista ja toteuttavat osaajatarpeisiin vastaamisen palvelua tehokkaasti ja vaikuttavasti. Elinkeinoelämän oppilaitokset toimivat oppivelvollisuuden ja jatkuvan oppimisen palveluiden tuottajina.


Keinot vastata työelämän tarpeisiin


1. Osaaminen perustuu hyviin perusvalmiuksiin: perusosaamisen taso kuntoon ennen 2.astetta

2. Rahoitus suoraan koulutuksen järjestäjille: kohdentuminen koulutustehtävään osoitettava. Ei leikkauksia!

3. Ammatilliset osaajat löytyvät yrityksiin lähialueilta: monipuolinen oppilaitoskenttä säilytettävä

4. Osaamisen tason nostaminen keskiöön: koulutustarjonta joustavasti työelämälähtöiseksi

5. Jatkuvan osaamisen palvelukeskus (JOTPA) kriittisen kehittämisen kohteeksi


1. Ammatillisten oppilaitosten tehtävä on tuottaa laadukkaita osaajia töihin. Ammattiin opitaan, kun perusosaaminen on ensin kunnossa. Hallituksen keskeisin tavoite tulee olla perusopetuksen kehittäminen, jotta kaikilla on riittävä luku- ja kirjoitustaito sekä oppimisen kyky ennen toiselle asteelle siirtymistä.


2. Ammatilliseen koulutukseen tarkoitetut resurssit pitää käyttää siihen. Yhteiskunnan varoista on pidettävä huoli: Rahoituksen täytyy kohdentua suoraan koulutuksenjärjestäjille ja oppilaitosten pitää pystyä osoittamaan, että resurssit käytetään ammatilliseen koulutukseen. – JA EI LEIKATA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN RAHOITUKSESTA!


3. Ammatilliset osaajat löytyvät yrityksiin niiden toiminta-alueilta. Jos ammatillisen koulutuksen toivotaan vastaavan työvoimapulaan, oppilaitosten tulee säilyä lähellä elinkeinoelämää. Oppilaitosten laatua tulee tarkastella erityisesti niiden tuottamien osaajien ja työelämän tarpeisiin vastaamisen kautta - ei niiden koon tai moninaisen tarjonnan mukaan. Tämä tarkoittaa, että erikoistuneet, työelämän tarpeista käsin toimivat oppilaitokset tulee ymmärtää jatkossakin vahvaksi osaksi nykyistä oppilaitoskenttää ja työllistymisen sekä työelämä- ja opiskelijapalautteiden painoarvoa rahoitusmallissa tulee vahvistaa.


4. Koulutustason nostamisen sijasta tulee linjata osaamisen tason nostamisesta. Osaamistasoa ja yksilöiden työmarkkinakelpoisuutta voidaan nostaa syventämällä ammatillista osaamista - aina ei tarvita uutta tutkintoa tai korkeakoulutusta. Tarjotaan työelämän tarpeen mukaisesti koulutusta joustavasti. Luotetaan oppilaitosten ja yritysten yhteistyössä syntyneeseen koulutustarpeen määrittelyyn:


o Tuetaan tutkintoa pienempien osaamiskokonaisuuksien tarjoamista rahoitusmallissa nykyistä enemmän. Annetaan oppilaitoksille oikeus tarjota tutkinnon osia, vaikka niillä ei olisi kokonaisen tutkinnon anto-oikeutta. o Myönnetään englanninkielisten tutkintojen lupa aina, kun on oppilaitos osoittaa yhdessä elinkeinoelämän kanssa työelämätarpeen tutkinnoille.


5. Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen (JOTPA) kriittinen kehittäminen: JOTPA:an pitää luoda selkeä, tutkittuun tietoon nojaava työelämän osaajatarpeiden prosessi ja varmistaa rahoituspäätösten läpinäkyvyys toimivan rahoituksenjakokriteeristön turvin. Tulevaisuudessa ammatillisten koulutuksen järjestäjien roolia jatkuvan oppimisen palveluiden tuottajina tulee vahvistaa.

KASVUA OSAAMISELLA – ELINKEINOELÄMÄN OPPILAITOKSET RY

Lisätietoja: Soile Koriseva, toiminnanjohtaja, soile.koriseva@eolry.fi, 044 5097590

Opmerkingen


bottom of page