top of page

Aleksi Nenonen EOL ry:n verkostokoordinaattoriksi


Aleksi Nenonen on aloittanut Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry:ssä verkostokoordinaattorina EOL ry:n hankkeessa ”Ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyömallit kohtaantohaasteeseen vastaamisessa”. Nenonen on aiemmin työskennellyt muun muassa opiskelija-aktiivina SAMOKin hallituksessa, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:ssä opiskelija-asiantuntijana sekä Helsingin Vihreissä järjestöasiantuntijana. ”Tässä tehdään nyt monella tapaa EOL ry:n historiaa. Hanke on EOL ry:n ensimmäinen. Aleksi on ensimmäinen EOL ry:hyn palkkaamani työntekijä.” toiminnanjohtaja Soile Koriseva iloitsee ja jatkaa: ”Saimme kesällä hankerahoituksen AMI-säätiöltä. Se mahdollistaa laajan selvityksen tekemisen, jonka tavoitteena on tuottaa uudenlaisia näkökulmia ja mallinnuksia kohtaantohaasteen vastaamiseen. Selvityksen toteuttaa Owal Group. Hankkeen työtä ja tuloksia hyödynnetään muun muassa EOL ry:hyn hankkeen tiimoilta perustettavan Elinkeinoelämän yhteistyöverkoston kautta. Aleksin työ nivoutuu tämän verkoston toteuttamiseen ja kehittämiseen ja kaikkineen hankkeen tulokselliseen edistämiseen. Olen iloinen ja otettu, että saimme Aleksin tähän tärkeään työhön.”

Hankkeessa tarkastellaan työelämä- ja osaamistarpeen tiedon vaihdon tapahtumista ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja yritysten/työelämän välillä. Tarkoituksena on selvittää muun muassa eolilaistan esimerkillisiä ja moninaisia toimintatapoja ja prosesseja. Hankkeessa selvitetään, miten ja millaista tietoa koulutuksen järjestäjät keräävät työelämän osaamistarpeista. Yhtä lailla tutkimuksessa selvitetään elinkeinoelämän prosesseja siinä, miten yritykset tuottavat tietoa osaamistarpeistaan ja millä tavalla he jakavat tietoa ammatillisille oppilaitoksille ja miten tätä osaamistarvetta kyetään viestimään. Tarkoituksena on saada syvää ymmärrystä osaamistarveprosesseista. Tutkimuksen tavoitteena onkin palvella tuotetulla tiedolla laajasti sekä ammatillisia oppilaitoksia että elinkeinoelämän edustajia tarjoamalla konkreettisia kuvauksia toimintamalleista, hyvistä käytänteistä sekä kehittämishaasteita koskien oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyön tapoja. Hanke kestää vuoden 2024 kesän korvalle.

”On todella mielenkiintoista päästä työskentelemään tässä hankkeessa, jonka tavoitteet ovat erittäin tärkeitä. Oma taustani on vahvasti erilaisissa järjestöissä yhteiskunnan eri osa-alueilta. Olen työskennellyt aikaisemmin myös koulutukseen liittyvien kysymysten kanssa ja olenkin iloinen, että pääsen jälleen tekemään työtä näiden asioiden parissa.”, kertoo Nenonen. Vapaa-ajallaan Nenonen opiskelee YAMK-tutkintoa Tampereen ammattikorkeakoulussa ja muina aikoina hänet näkee jalkapallo- ja jääkiekkokatsomossa kannustamassa suosikkijoukkueitaan.

”On upeaa toteuttaa tätä hyvin ajankohtaista hanketta yhdessä Aleksin, eolilaisten, keskeisten sidosryhmiemme, AMI-säätiön ja Owal Groupin kanssa. Osaamisen kohtaantohaasteisiin vastaaminen on avainasemassa Suomen menestymisen kannalta. Yhdessä saamme tuloksellista hyvää aikaan!” Koriseva summaa.


Lisätietoja:


Soile Koriseva, EOL ry:n toiminnanjohtaja, soile.koriseva@eolry.fi, 044 5095 590

Aleksi Nenonen, EOL ry:n verkostokoordinaattori, aleksi.nenonen@eolry.fi, 044 055 3048


コメント


bottom of page