top of page

Viisi kysymystä yhteistyöstä: Suomen Yrittäjäopisto

Päivitetty: 18. huhtik.

Elinkeinoelämän oppilaitokset ry toteuttaa yhteistyössä Owal Groupin kanssa Ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyömallit kohtaantohaasteeseen vastaamisessa -hanketta. Tässä blogisarjassa EOL ry:n jäsenet kertova oppilaitoksissa jo nyt käytössä olevista työelämäkäytänteistä ja yhteistyömalleista. Suomen Yrittäjäopistosta kysymyksiin vastasi rehtori, toimitusjohtaja Jorma Kukkeenmäki.


Esittele oppilaitoksenne lyhyesti


"Suomen Yrittäjäopisto on valtakunnallisesti toimiva ammatillinen aikuiskouluttaja, aktiivinen toimija yhteiskunnassa ja yrittäjyyden kulttuurin Koulutusaloinamme ovat yrittäjyys, liiketoimintaosaaminen, johtaminen, ja lisäksi meillä koulutetaan teknistä suunnittelua, automaatiota, robotiikkaa, ja sitten tekstiili-, vaatetus- ja puuala kädentaitoja. Yrittäjämäinen toimintatapa näkyy asiakastyössämme ja työyhteisössämme. Valtakunnallinen toimintamme tukee alueellista kehittämistä.  


Olemme sadan hengen asiantuntijaorganisaatio, jonka päätoimipiste on Kauhavalla. Toimimme kokonaan vuokratiloissa, joita hankimme tarpeen mukaan. Koulutamme vahvasti verkossa ja meille on tärkeätä huolehtia, että opiskelijat saavat aina aitoa ohjausta meidän kouluttajiltamme. Ylläpidämme ja kehitämme toimintamme laatua ja vastuullisuutta aktiivisesti. viimeisimmän laatuauditoinnin painopisteenä oli päivittäisjohtaminen, josta kokonaisarvoinniksi saimme arvosanan 5/5. Tavoitteenamme on sertifioida vastuullisuustyömme OKKA-sertifikaatin avulla alkuvuoden 2024 aikana.


Tavoitteenamme toimia esimerkkinä hyvän työyhteisön rakentajana. Suomen Yrittäjäopistolle myönnettiin Great Place to Work -sertifikaatti heti ensimmäisellä tutkimuskerralla. Sertifikaatti on tunnettu ja arvostettu tunnustus hyvästä työntekijäkokemuksesta."


Kerro oppilaitoksessanne käytössä olevasta hyvästä käytänteestä?


"Olemme vahva työvoimakoulutusten toteuttaja tehden yhteistyötä kaikkien ely-keskusten kanssa. Perustimme työvoimakoulutusten vaikuttavuuden parantamiseksi työelämäkoordinaattorin tehtävän. Työelämäkoordinaattorin tehtävänä on kohtauttaa työ ja sen tekijät.


Työelämäkoordinaattori avustaa opiskelijoita löytämään sopivaa työelämässä oppimispaikkaa. Toisaalta hän ottaa yhteyttä myös yrityksiin ja kasvattaa yritysyhteistyöverkostoa. Samalla yrityksiä ohjataan toimimaan oikealla tavalla opiskelijoiden kanssa. Yrityksille työelämässä oppimispaikkojen tarjoaminen varmistaa yrityksen työvoiman saatavuutta ja antaa mahdollisuuden kouluttaa juuri kyseisen yrityksen työtehtävissä tarvittavaa osaamista."


Miten käytänne on syntynyt?


"Käytänne lähti siitä, että pohdimme, miten voimme parantaa työvoimakoulutuksen onnistumista ja vaikuttavuutta. Tulimme siihen tulokseen, että vaikka opiskelijalla olisi velvollisuus etsiä itse työelämässä oppimispaikka, niin haluamme tukea opiskelijoita paikan löytämisessä, koska opiskelijoilla ei aina ole tietoa kaikista yrityksistä ja mahdollisuuksista.


Mitä käytänteen toteuttaminen on vaatinut oppilaitokselta?

Tämä on tietysti meillä vaatinut tietoista päätöksentekoa ja sillä tavalla varata henkilöresurssia tähän tehtävään.  Huomasimme, että ei riitä, että tämän velvoitteen on jakanut kaikille kouluttajille, vaan olemme saavuttaneet hyviä tuloksia, kun henkilö on voinut keskittyä tähän tehtävään. Rekrytoimme tehtävään uuden sopivan henkilön."


Miten on kartoitettu osaamistarpeita joille työelämän yhteistyö organisaatioissa on ollut tarve?


"Meillä on valikoitujen yritysten kohdalla säännöllistä vuoropuhelua toimialan tilanteesta ja henkilötarpeesta. Meillä toimii myös eri koulutusaloilla asiakasraadit, joiden tarkoituksena on keskustella valmistavan koulutuksen ja tutkinto-ohjelmien kehittämisestä ja työelämän tarpeista. Niissä on yrittäjien edustajia ja meidän vanhoja opiskelijoitamme. Työelämäkoordinaattorin työn tuloksena saamme ajantasaista ja arvokasta tietoa yritysten koulutustarpeista. Olemme toteuttaneet myös osaamiskartoituksia yrityksille.

Mikroyrittäjät tarvitsevat myös näitä tutkintokoulutuksia. Teemme säännöllistä yhteistyötä mikroyrittäjien ja maatalousyrittäjien sidosryhmien kanssa. Sidosryhmien kanssa yhteistyönä on valmisteltu varsinaisesti näille yrittäjille ohjelmia. Meillä on myös henkilökunnassa paljon heitä, joilla on kokemusta omasta yrittäjyydestä tai perheessä on yritystoimintaa, ja sitäkin kautta sitten tulee työelämätietoutta ja yhteistyötä."


Millä muilla tavoilla organisaationne tekee yhteistyötä työelämän kanssa? 


"Yksi tapa, mikä ei vielä ole tullut mainittua, niin olemme aktiivisesti myös hanketoiminnassa. Hankkeiden avulla voimme tarjota yrityksille ja organisaatioille kehittämistukea sellaisiin asioihin, joita ei voida toteuttaa tutkintokoulutuksilla.  Olemme tietysti myös aktiivisesti mukana erilaisilla yhteistyöfoorumeilla ja messuilla."

Comments


bottom of page