top of page

Viisi kysymystä yhteistyöstä: Oulun Palvelualan Opisto

Päivitetty: 18. huhtik.

Elinkeinoelämän oppilaitokset ry toteuttaa yhteistyössä Owal Groupin kanssa Ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyömallit kohtaantohaasteeseen vastaamisessa -hanketta. Tässä blogisarjassa EOL ry:n jäsenet kertova oppilaitoksissa jo nyt käytössä olevista työelämäkäytänteistä ja yhteistyömalleista. Oulussa toimiva Oulun Palvelualan Opisto on jo 80 vuoden ajan järjestänyt ravitsemis- ja puhtauspalvelualan koulutusta. OPAO on täysin Marttojen omistama oppilaitos, joka tarjoaa mm. puhtauspalvelualan sekä ravintola- ja catering-alan koulutusta perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon muodossa, sekä esimies- ja johtamiskoulutusta. Kysymyksiin vastasivat opettajat Sirpa Liuska ja Tuula Kosamo, Oulun Palvelualan Opistosta.


1. Kertokaa oppilaitoksessanne käytössä olevasta hyvästä käytänteestä?


Työpaikoilla opiskelijoita ohjatessa opettajat kuulevat työelämän koulutustarpeista. Työpaikoilta esimiehet kertovat osaamisvajeistaan ja yhdessä mietimme, olisiko vastaus esim. tutkinnon osakoulutus tai maksullinen palvelukoulutus / täydennyskoulutus.


Olemme pieni organisaatio ja voimme nopeastikin markkinoida koulutuksia, johon voimme lisätä esimerkiksi englanninkielistä perehdytystä työntekijöille. Tutkintokoulutukseen esim. englannin kieltä voidaan lisätä silloin, kun se on tutkinnon perusteissa mainittu. Maksullisena palvelukoulutuksena voimme räätälöidä koulutuksen kokonaan työelämän tarpeisiin. Tällä hetkellä työpaikoilla on osaamistarvetta mm. monimuotoisen työyhteisön johtamisessa, jossa yhtenä ammattitaitovaatimuksena on perehdyttää ja ohjata myös vieraalla kielellä ja sen vuoksi olemme lisänneet englannin kielen opiskelua koulutukseen.

2. Miten käytänne on syntynyt? Hyvä käytänne on syntynyt työelämän tarpeista. Kuuntelemalla työelämää ja keskustelemalla alan haasteista saada osaavaa työvoimaa.

3. Mitä käytänteen toteuttaminen on vaatinut oppilaitokselta? Hyviä työelämäsuhteita sekä osaamista alan tutkintojen sisällöistä. Myös joustavuutta suunnitella koulutuksen sisältöjä ja aikatauluja.

4. Miten on kartoitettu osaamistarpeita joille työelämän yhteistyö organisaatioissa on ollut tarve? Haastattelemalla organisaatioiden työntekijöitä sekä esimiehiä. Myös osaamiskartoituksia on tehty työpaikoilla sekä HOKSituksissa.


5. Millä muilla tavoilla organisaationne tekee yhteistyötä työelämän kanssa? Olemme järjestäneet oppilaitoksessamme alojemme rekrymessuja, johon työnantajat tulevat esittelemään työpaikkojaan alan opiskelijoille. Myös työelämäpaneeleja, joissa työnantajat ja esimiehet ovat tuoneet viestiä työpaikoilta tulevaisuuden osaamistarpeista. Toki keskustelua tutkintojen sisällöistä sekä niiden muutostarpeista.

Comments


bottom of page