top of page

Viisi kysymystä yhteistyöstä: Mercuria

Elinkeinoelämän oppilaitokset ry toteuttaa yhteistyössä Owal Groupin kanssa Ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyömallit kohtaantohaasteeseen vastaamisessa -hanketta. Osana hanketta EOL ry:n jäsenet kertova oppilaitoksissa jo nyt käytössä olevista työelämä käytänteistä ja yhteistyömalleista. Mercuriasta kysymyksiin vastasi työelämäpäällikkö Tomi Rytkönen.


Esittele oppilaitoksesi


"Mercuria on Vantaalla sijaitseva yksityinen kaupallisen alan oppilaitos. Meillä on kaksi kohderyhmää: luomme polkuja kaupan ja liiketoiminnan alalle sekä vahvistamme jo työelämässä olevien osaamisen kehittämistä Mercuria Pron kautta.

Meidän juuremme ovat vahvat kaupan alalla. Mercuria perustettiin vuonna 1908, joten viime vuonna juhlimme 115-vuotisjuhlaamme. Taustalla on perustajajäsenenä Helsingin Kauppiaitten yhdistys r.y., joka on edelleen mukana toiminnassamme, ja toinen omistaja on Vantaan kaupunki. Huolimatta perinteisestä ja pitkästä taustastamme, olemme pyrkineet uudistumaan ja kehittämään toimintaamme, jotta pysymme mukana kaupan ja liiketoiminnan alan kehityksessä."

Kerro oppilaitoksessanne käytössä olevasta hyvästä käytänteestä?

"Yksi ajankohtainen hyvä käytäntö on Mercuriassa kehitetty sosiaalisen median sisällöntuotannon paikalliseen tutkinnon osa. Tähän liittyy tiivis yhteistyö työelämän kanssa, jossa opiskelijamme toimivat ulkoistettuna sosiaalisen median tiiminä yhteistyöyritykselle.

Käytännössä tämä tapahtuu niin, että opiskelijat toteuttavat opettajan ohjauksessa yritykselle tai kumppaniyrityksen toimipisteissä sosiaalisen median sisällöntuotantoa. He suunnittelevat sisältöä, tuottavat materiaalit, julkaisevat sisällöt ja sen jälkeen seuraavat analytiikkaa."

Miten käytänne on syntynyt? "Siinä oli kaksi merkittävää tekijää. Toinen niistä oli se, että meillä aloitti opettaja, jolla oli vahva tausta sosiaalisen median sisällöntuotannon projekteista. Sen lisäksi kävimme keskustelua pitkäaikaisen avainkumppanimme Tokmannin kanssa siitä, minkälaisia osaamistarpeita heillä olisi ja samalla esittelimme tätä uutta paikallista tutkinnon osaa. Tokmannilla innostuttiin tutkinnon osasta heti. Nämä kaksi asiaa olivat sellainen lähtölaukaus, kuinka käytänne syntyi ja löysi paikkansa työelämäyhteistyössä.

Tokmanni innostui tutkinnon osasta niin kovasti, että he halusivat, että meidän opiskelijat toimivat Tokmannin eri myymälöiden ulkoistettuina sometiimeinä kurssien aikana. Se on tuonut heillekin uusia ajatuksia, että miten sosiaalisen median sisällöntuotantoa voidaan tehostaa myymälöissä, millaiset sisällöt toimivat ja miten analytiikkaa seurataan."

Mitä käytänteen toteuttaminen on vaatinut oppilaitokselta?

"Tämä on vaatinut tietysti hieman erilaista ajattelutapaa myös koulun kurssitoteutuksiin, koska tämä tehdään tiiviissä yhteistyössä yhteistyötoimipaikkojen kanssa. Se ei ole vain sitä, että opiskellaan luokassa ja tehdään harjoitustöitä, vaan olemme koko ajan tiiviissä ja jatkuvassa yhteistyössä työelämän ja eri henkilöiden kanssa. Se vaatii myös vahvaa asiakkuusosaamista opettajalta, koska olemme koko ajan vuorovaikutuksessa työelämän kanssa, kun teemme tällaista projektityötä.

Opiskelijan näkökulmasta se on tuonut sitä, että opiskelijat ovat motivoituneempia, kun tehdään työtä oikeille yrityksille. Olemme huomanneet, että opiskelijat ottavat asian todella vakavasti, kun he ymmärtävät, että heillä on asiakasvastuu ja että he tekevät tätä oikealle toimijalle. Kun he menevät kuvaamaan somemateriaalia Tokmannin myymälöihin ja hyväksyttävät materiaalit siellä, he ymmärtävät, että heillä on vastuu siitä, mitä he tekevät.

Kaikki huipentuu siihen, että opiskelijat esittelevät tuottamansa materiaalit, analytiikan ja saavutetut tulokset Tokmannin edustajien läsnä ollessa Mercurialla auditoriossamme järjestettävässä tilaisuudessa."


Miten on kartoitettu osaamistarpeita, joille työelämän yhteistyö organisaatioissa on ollut tarve?

"Yksi keskeinen asia on se, että meillä on tiiviit avainkumppanuudet toimijoiden kanssa, joiden kanssa on tehty pitkään yhteistyötä monilla eri osa-alueilla. Avainkumppaneiden kanssa meillä on säännölliset palaverit, joissa käydään läpi minkälaisia osaamistarpeita on, minkälaisia yhteistyön toimenpiteitä tehdään tulevan vuoden aikana ja esitellään myös meidän uusia toimenpiteitämme.

Lisäksi tietenkin seuraamme valtakunnallisen työelämäpalautteen kautta, minkälaisia vastauksia ja palautetta saamme organisaatioista, joiden kanssa olemme olleet tekemisissä. Mutta toki pitää mainita, että vertailussa eri oppilaitokset saavat hyvin samankaltaista ja samantasoista palautetta. Eli työelämäpalautteen kautta ei välttämättä saa niin paljoa konkretiaa, mutta seuraamme, mihin suuntaan asiat kehittyvät ja mitä asioita yritykset nostavat palautteissa esille.

Meidän henkilöstö, olivatpa he sitten opettajia tai Mercuria Pron henkilöstöä, tekee noin 500 eri yrityksen tai toimijan kanssa yhteistyötä vuositasolla. Yhteistyö tapahtuu arjessa työelämäjaksojen ohjauskäynneillä, palavereissa, koulutusten suunnittelussa ja muussa vuorovaikutuksessa. Ja tämä arjen yhteistyö on lopulta se tärkein juttu. Meidän täytyy olla kartalla siitä laajasti, mitä yhteistyöyrityksissämme tapahtuu. Meillä on laajat ja tiiviit verkostot alan toimijoihin: työntekijöihin sekä työnantajiin ja sen kautta saadaan uusia toimenpiteitä ja mahdollisuuksia esille."

Millä muilla tavoilla organisaationne tekee yhteistyötä työelämän kanssa?

"Kuten mainitsin, meidän yhteistyömme keskittyy tiiviisiin avainkumppanuuksiimme, olipa kyse sitten työelämäjaksoihin liittyvästä yhteistyöstä, projekteista tai kaupan alan viestinnällisestä työstä, joka liittyy esimerkiksi kaupan alan houkuttelevuuteen. Kumppanuudet ovat tietenkin todella keskeisessä osassa myös Mercuria Pron ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa, jossa keskitytään työelämässä olevien henkilöiden osaamisen kehittämiseen.

Olemme määrittäneet tarkasti palvelumme työelämälle. Yhteistyövalikoimastamme löytyy työelämäjaksoihin ja Mercuria Pro -yhteistyön lisäksi esimerkiksi tapahtuma- ja vierailuyhteistyötä, projekteja sekä opiskelijarekrytoinneissa avustamista.

Tavoitteemme onkin, että yhteistyö Mercurian kanssa olisi mahdollisimman selkeää ja sujuvaa ja tämän eteen teemme töitä jatkuvasti."

Comments


bottom of page