top of page

Kyselyn yhteenveto: korona ja edunvalvonta, kesäkuu 2020

Koronaan ja edunvalvontaan liittyvä kysely, kesäkuu 2020.


Millaisia vaikutuksia korona-epidemialla on ollut ja tulee olemaan seuraavan syksyn aikana oppilaitoksenne toimintaan?


- Kevään koulutusten peruunnuttua syksystä tulee entistä kiireisempi. Koulutustarjonta sidosryhmillemme kasvaa huomattavasti normaalista.


- Koulutukset siirrettiin soveltuvin osin verkkoon, rakennusalalla on kuitenkin joitakin osa-alueita, jotka vaativat käytännön suorittamista ja niitä on siirretty syksyyn. Syksyllä toivomme, että lähiopetusmahdollisuudet paranevat, eikä uutta korona-aaltoa tule, muussa tapauksessa toimintamme vaarantuu, kun koulutuksia joudutaan perumaan.


- Koulutus keskeytettiin 2 kuukaudeksi, oss kaupallisista asiakkaista siirtäneet koulutuksen ostopäätökset tulevaisuuteen. Syksyn koulutukset pidetään normaalisti mutta opiskeluryhmät ovat erillään toisistaan


- Lähiopetus loppuu lähes kokonaan ja rekrykoulutukset ovat jäissä ainakin pitkälle ensi vuoteen. Olemme siirtyneet e-Learning- ja webinaarikoulutuksiin. - Turvallisuudesta ja hygieniasta huolehtiminen. Opetustilojen väljyys ja etäopetus lähiopetuksen rinnalla.


Millaisia vaikutuksia korona-epidemialla uskotte olevan pidemmällä aikavälillä oppilaitoksenne toimintaan?


- Etätyöt tulee lisääntymään samoin Teams- kokoukset. Verkko-opiskelu tulee varmasti lisääntymään ja niiden toteuttamismuotoja kehitetään entisestään. - Pitkällä aikavälillä koulutuksia tullaan tekemään entistä enemmän myös verkon kautta. Läsnäoloa ja käytännön harjoitteita vaativia osioita järjestetään edelleen lähiopetuksena.


- Ei merkittäviä vaikutuksia.


- Teoria-aineiden Verkko-opiskelun määrä kasvaa huomattavasti. Kokemuksen nyt karttuessa osastojen esimiehet, toimihenkilöt yl. sekä telakan kanssa yhteistyötä tekevät verkostoyritykset kokevat tällaisen aikaan ja paikkaan sitomattomien koulutustapojen olevan mielekkäitä. Varaudumme tähän koko ajan muutamalla luentomateriaalia e-Learning-materiaaliksi.


- Riippuu paljolti siitä, mikä on tartunta- ja tautitilanne sekä sen myötä viranomaisohjeistukset. Nyt on jo kuitenkin selvää, että osin poikkeusjärjestelyin edetään syksylläkin ja keväällä syntyneitä Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry puutteita (koulutussopimukset, tietyt lähiopetukset, työelämälle suunnattuja koulutuksia) paikataan syksyllä, jos vain mahdollista.


- Lähinnä toimintakulttuuriin ja työtapoihin liittyviä vaikutuksia. Taloudellisiakin vaikutuksia on, mutta niiden laajuus riippuu epidemian kehittymisestä ja sen vaikutuksesta maailman- ja kansantalouteen.


- Turvallisuudesta ja hygieniasta huolehtiminen. Opetustilojen väljyys ja etäopetus lähiopetuksen rinnalla. Mihin asioihin haluatte EOL:n edunvalvonta- ja vaikuttamistyön painottuvan seuraavan vuoden aikana


- Tiivis yhteistyö myös EK:n suuntaan ja heidän edustajan puheenvuoroja kevät ja syyskokouksiin.


- Koulutuksen rahoitusjärjestelmään siten, että tutkintokoulutuksen ja muun ammatillisen koulutuksen (lisä- ja täydennyskoulutuksen) painoarvoja tasapuolistetaan/parannetaan ja että aikuiskoulutuksen merkitys jatkuvassa oppimisessa samoin kuin lisä- ja täydennyskoulutukset noteerataan entistä paremmin. Jos korona aiheuttaa oppilaitoksille merkittäviä vaikeuksia, pitää huolehtia myös oppilaitosten toiminnan varmistamisesta erillisrahoituksella


- Valtionosuuksien kriteerien kehittäminen palvelemaan vielä paremmin pieniä koulutuksen järjestäjiä. Järjestämislupien sujuva käsittely, sekä muutokset että uusien lupien osalta.


- vos-rahoituksessa tämä muutos on syytä nostaa näkyvästi esille sekä keskustella sen merkityksestä yksikköhinnoitteluun, koska laadukkaan verkko-koulutuksen tekeminen vaatii sekä taitoa että resurssia huomattavasti enemmän kuin lähikouluttaminen luokassa.


- Työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutus, yksityisten toimijoiden aseman vahvistaminen erilaisissa neuvottelupöydissä, ylipäänsä tulevaisuusorientoitunut ote ja tuki.


- Yksityisten imagon kirkastaminen virkamiehille ja poliitikoille. Ei negatiivisena vastakkain asetteluna suhteessa kuntakenttään vaan rinnakkaisena elinkeinoelämän organisaatioita.

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page