top of page

Kirjallinen lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Päivitetty: 25. tammik. 2021

Opetus- ja kulttuuriministeriölle


Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (673/2017) muuttamisesta ja lausuu kunnioittaen seuraavaa:


- EOL ry ei kannata oppivelvollisuuslain asetusesitystä koskien pykälää 10 a. Sen mukaan koulutuksenjärjestäjille oltaisiin säätämässä velvoite minimiopetustuntimäärästä. Esitys ei sovi ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden periaatteen mukaiseen tapaan toimia: Osaamisperustaisuus ja työelämälähtöisyys lähtevät siitä, että jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintopolku ja opintosuunnitelma (HOKS), jolloin hän opiskelee ne tiedot ja taidot, jotka hänen tilanteessaan ovat tarpeen. Minimimäärittely opetustuntimäärästä ei tue tätä keskeistä osaamisen kerryttämisen lähtökohtaa. Se sijaan koulutuksen järjestäjiä tulisi tukea tehtävässään toimia joustavasti ja työelämälähtöisesti, eikä vaikeuttaa toimintaa turhalla asetuksella.


- Ammatillisen koulutuksen lain 61 §:n perusteella opiskelijoilla on jo oikeus saada opetusta ja ohjausta. Asetusesitystä ei tarvita. Se vain vaikeuttaa toteutuessaan ammatillisen koulutuksen reformissa aikaan saatua keskeistä ja tärkeää osaamisperusteisuuden periaatetta.


- Asetusesitys ei ole tarkoituksenmukainen vaan voi estää opiskelijan kannalta merkityksellisten yksilöllisten ratkaisujen tekemisen. EOL ry muistuttaa, että osaamisen kerryttämisessä keskeistä on hankkia sellaista osaamista, jota yksilöllä ei entuudestaan ole ja joka edesauttaa hänen pyrkimyksiään joko työllistyä tai saada jatko-opintopaikka. Jotta jokainen oppija pääsee jatkossakin joustavasti oppimistavoitteisiinsa, hänelle tulee olla mahdollista tehdä juuri hänelle sopivat ratkaisut. Minimituntimäärittely sotkee tämän toimintatavan.


- EOL ry vaatii, että ehdotettua asetusesitystä ei toteuteta vaan annetaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoille aito mahdollisuus heille räätälöityihin yksilöllisiin opintopolkuihin ja kunnioitetaan ammatillisen koulutuksen reformin osaamisperusteisuutta.


Kunnioittaen

Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry puheenjohtaja Antti Loukola Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry toiminnanjohtaja Soile Koriseva


Lisätiedot: Toiminnanjohtaja Soile Koriseva, soile.koriseva@eolry.fi, 044 50 97 590


Lataa lausunto.

Valtioneuvoston-asetusten-muuttamisesta-
.
Lataa • 103KB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page