top of page

Ammatillisen koulutuksen säästöt ja uudistukset: eri toimialojen osaamisen saatavuus vaarassa

Aikuisten ammatillisen osaamisen ylläpito ja kustannustehokas kehittäminen vaarassa

Työvoimatarve on suurin ammatillista osaajista ja aikuiset ovat ammatillisen koulutuksen suurin käyttäjäryhmä. Meneillään olevat työmarkkinoiden muutokset ja vihreä siirtymä vaativat tekijänsä. Maahanmuutto lisää aikuisten koulutustarpeita merkittävästi. Kunnallisten toimijoiden ohella tärkeä osa suomalaista koulutusjärjestelmää ovat yksityiset ammatilliset koulutuksen järjestäjät. Nämä oppilaitokset toimivat suorassa yhteydessä elinkeinoelämän ja eri toimialajärjestöjen kanssa. Elinkeinoelämän ja Suomen kasvun tarve määrittelee niiden koulutustarjontaa - ei se, minne on vetovoimaa, muttei vastaavasti työllistymismahdollisuuksia. Oppilaitokset toimivat myös keskeisinä jatkuvan oppimisen palvelujen kustannustehokkaina tuottajina. Nyt hallituksen 100 miljoona euron kehysleikkaukset ammatilliseen koulutukseen aiotaan kohdistaa juuri tähän työmarkkinakelpoisuutta, osaamisen tason nostoa tuottavaan aikuiskoulutukseen. Toteutuessaan se osuu pahiten juuri niihin oppilaitoksiin, jotka ovat pärjänneet loistavasti työelämälähtöisen koulutuksen tuottamisessa ja oppilaitoksiin, joiden tuottamaa koulutusta ei ole muualta saatavilla.

Ammatillisen erikoisosaamisen saatavuus vaakalaudalla

Elinkeinoelämää lähellä olevat yksityiset oppilaitokset ovat aikanaan, osa satakin vuotta sitten, perustettu, koska valtion koulutusjärjestelmä ei tarjonnut näille aloille koulutusta. Esimerkiksi laivanrakennuksen satamat oppimisympäristöinä ovat sellaisia, joita valtio ei edes voi tarjota kalliin ja erityisen infransa vuoksi. Ainut vaihtoehto on ollut tarjota tämä osaaminen yhdessä yritysten kanssa. Nyt hallituksen säästötoimet ja opetus- ja kulttuuriministeriössä samaan aikaan suunnitteilla olevat ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin uudistukset uhkaavat romuttaa tämän yhteistyön. Käytännössä meille voi syntyä toimialoja, joiden osalta koulutusjärjestelmä ei tarjoa osaamista. Aloille, jotka ovat huoltovarmuudenkin kannalta välttämättömiä. Uudistuksissa ja leikkausten paineissa pitäisikin varmistaa, että mikään toimiala ei menetä koulutusjärjestelmän kautta saatavaa osaamista.

Aiemmasta tutkinnosta, tehokkuudesta ja erikoistumisesta rankaistaan

Yhteiskunnassa on paljon sellaista ammattiosaamisen tarvetta, johon ei tarvita kokonaisia tutkintoja, mutta jotka ovat välttämättömiä ammattiin työllistymisen osalta. Esimerkiksi kiinteistö -ja rakennusalojen erityisosaamista ei kannata hajauttaa monelle eri oppilaitokselle järjestettäväksi vaan se kannattaa laadun ja kustannusten vuoksi tarjota yhdestä paikkaa. Lisäksi tutkintoja tarjoavia pieniä toimialoja uhkaa merkittävät leikkaukset: Kelloseppäalalle erikoistuneessa oppilaitoksessa koulutus on jo niin laadukasta, että työllistyminen sieltä on lähes sata prosenttia. Kuitenkin opiskelijoiden profiili on sellainen, että heillä on usein taustallaan jo aiempi tutkinto. Samoin on sotealalla, jonne tarvitaan jatkuvasti uusia osaajia. Nyt säästöt osuisivat myös näihin täystyöllistäviin tai vahvan työvoimapula alojen oppilaitoksiin.

”Nuorten osuus väestössä vähenee ja aikuisten koulutustarve kasvaa. Siitä huolimatta koulutuspoliittiset päätökset eivät seuraa tätä kehitystä vaan päinvastoin. Oppilaitokset, jotka ovat työelämän toiveen mukaan profiloituneet, tuottavat muun muassa täsmä- ja muuntokoulutusta ja myös tutkintoa pienempiä kokonaisuuksia tarpeeseen, saavat eniten tuta. Ne, jotka tuottavat valtakunnan tasolla palautteissa mitattuna keskimääräistä parempaa laatua kustannustehokkaasti, saavat leikkaukset niskaansa. Tämä on väärä suunta.” summaa EOL ry:n toiminnanjohtaja Koriseva.

Ymmärrämme, että säästöjä pitää tehdä. Pyydämme hallitusta harkitsemaan säästöjen kohdentumista uudelleen ja tarjoamaan siirtymäaikaa, jotta kaikkien ammatillisten oppilaitosten toimintamahdollisuudet voivat jatkua. Muutoin riskinä on, että oppilaitoksia ja niiden toimintoja alkaa karsiutumaan työelämälähtöisimmästä päästä. Tämä tuskin on tavoite vaikeassa talouden ja työvoiman kohtaantohaasteiden tilanteessa. Yhdessä löydämme varmasti ratkaisun.

KASVUA OSAAMISELLA – ELINKEINOELÄMÄN OPPILAITOKSET


Lisätietoja:

Soile Koriseva, toiminnanjohtaja, soile.koriseva@eolry.fi, 044 5097590,

Juha Ojajärvi, puheenjohtaja, juha.ojajarvi@perho.fi, 040 093 9269

Commentaires


bottom of page